Foto: Jim Elfström

Verksamheter och projekt

Här hittar du information om våra fasta verksamheter och aktuella projekt.

Ett annat centrum

Nätverket ”Ett annat centrum” samlar församlingar och pastorat i Svenska kyrkan utifrån lands- och glesbygdens särskilda förutsättningar. Missa inte årets konferens i Hudiksvall 16-17 november 2021! Här hittar du mer information om konferensen!

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Här hittar du allt du behöver veta om Svenska Kyrkans Unga i Uppsala distrikt.

Internationellt arbete

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.

Uppsala stifts miljö- och klimatarbete

Uppsala stifts mål är att vara klimatpositiva senast till år 2030. Klimatutsläppen ska minimeras och dessutom ska redan gjorda utsläpp reduceras. Stiftet stöttar församlingar och pastorat i sitt miljö- och klimatarbete dels genom det systematiska miljödiplomeringsarbetet och i projektet Klimatsamverkan.