Foto: Jim Elfström

Verksamheter och projekt

Här hittar du information om våra fasta verksamheter och aktuella projekt.

Nätverket ”Ett annat centrum” samlar församlingar och pastorat i Svenska kyrkan utifrån lands- och glesbygdens särskilda förutsättningar. 

Vi delar vardagsfrågor och strategi. Vi utvecklar diakoni och teologi. Vi värnar integration och demokrati.  Vi fördjupar frågan - om centrum och periferi.
Välkommen att följa med!

Ett annat centrum

Nätverket ”Ett annat centrum” samlar församlingar och pastorat i Svenska kyrkan utifrån lands- och glesbygdens särskilda förutsättningar. Vi delar vardagsfrågor och strategi. Vi utvecklar diakoni och teologi. Vi värnar integration och demokrati. Vi fördjupar frågan - om centrum och periferi. Välkommen att följa med!

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Här hittar du allt du behöver veta om Svenska Kyrkans Unga i Uppsala distrikt.

Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Här hittar du allt du behöver veta om Svenska Kyrkans Unga i Uppsala distrikt.

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.

Internationellt arbete

Att Uppsala stift är en del av den världsvida kyrkan är en viktig del av stiftets identitet.

Uppsala stift delar varje år ut ett miljöpris till en person, grupp, förening eller församling med anknytning till stiftet som arbetar för hållbar utveckling.

Uppsala stifts miljöpris

Uppsala stift delar varje år ut ett miljöpris till en person, grupp, förening eller församling med anknytning till stiftet som arbetar för hållbar utveckling.