Centerpartiet (C)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Vår kyrka ska vara närvarande i hela Uppsala stift - därför nej till fler sammanslagningar av församlingar. I en levande kyrka med ett rikt gudstjänstliv är barn- och ungdomsverksamhet och kulturliv med musik- och körverksamhet samt diakoni centralt.
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 

    Att främja och stödja församlingarna så att de kan bedriva ett aktivt lokalt arbete med gudstjänsten i centrum. Kyrkan ska vara generös och tolerant och motverka förtryck och diskriminering.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

    Att vara en folkkyrka som är nära, öppen och tillgänglig för alla. En kyrka som med mod och kraft står upp för värme och medmänsklighet och mot främlingsfientlighet.