Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon:+46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Breidagård historia

Prästänkan Johanna Sandén, född 1852, köpte 1915 tomten för 3 000 kronor.

Huvudbyggnaden uppfördes 1916 av restimmer från tre 1700-talshus, s.k. överloppshus från prästbostället i Skokloster där hennes make tjänstgjort. Timret fraktades hit på vintervägar över Ekolns is. Restimret kan du se i Lilla matsalen i huvudbyggnaden.

Tillsammans med sina fyra döttrar, som då var mellan 21 och 28 år, skapade Johanna ett gästhem. Flygeln tillkom 1922. Sommartid kunde 30 personer gästa Breidagård, många delade rum. Man behövde aldrig annonsera eftersom många gäster återkom år efter år.

Johanna Sandén dog 1939, 87 år gammal. Då fortsatte den näst äldsta dottern Ruth, som i praktiken haft huvudansvaret, att driva gården med viss hjälp av sina systrar. Hanna var sjuklig. Berta arbetade i Uppsala, Olga hade 1935 gift sig med Erik Stave.

Johanna Sandén

Efter Ruths död tog Berta över. Hon var då 62 år och nybliven pensionär. 1963 beslöt hon i samråd med Olga att sälja gården till kyrkan.

Det finns mer att läsa om gästhemsperioden i Fornminnesföreningens bok, Uppland 2006. Du hittar den i Salongen i huvudbyggnaden.

Breidagård blir retreatgård
Stiftsrådet inom Uppsala Ärkestift bildade Stiftelsen för själavårdsverksamhet och köpte för stiftelsens räkning 1965 in Breidagård för 200 000 kronor. Ärkebiskop Gunnar Hultgren invigde gården den 7 februari samma år. Tanken var att gården främst skulle nyttjas som retreatgård. I april 1974 invigdes det nybyggda Härbärget av ärkebiskop Olof Sundby.

I oktober 1999 lades verksamheten tillfälligt ned under ett utredningsarbete om gårdens framtid. I december 1999 övertog Uppsala stift hela ansvaret för Breidagård och beslöt att göra en unik satsning: en andlig investering.

Man avsatte medel som gjorde det möjligt för den som bor inom Uppsala stift och är aktiv i någon av Svenska kyrkans församlingar (anställd, frivillig eller förtroendevald), att kostnadsfritt delta i retreater, andrum eller samtalsdygn.

Breidagårds kapell invigdes i januari 2002 av ärkebiskop K G Hammar.