Borgerligt alternativ (BA)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Detta måste hela tiden prioriteras. Stiftets uppgift är främjande och tillsyn. Det innebär att skapa möjligheter för aktivt församlingsliv, byråkrati och centralisering ska motverkas. Svenska kyrkan ska inte styras som en koncern, det är en folkkyrka.
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 

    Ordning och reda i ekonomi och förvaltning är nödvändigt för att kraftfullt utöva uppgiften. Medlemsvård och satsning på barn och unga behövs för att bryta trenden med minskande medlemmar. Insatser för att fler ska döpas och konfirmeras är nödvändiga.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

    Den kristna idétraditionen med etik och moral är viktig i vårt land. Traditionen ska värnas, vårdas och utvecklas. Kärnan i Svenska kyrkan är församlingarnas gudstjänstliv. En gemenskap som ger trygghet och en hållbar värdegrund att lita till.