Meny

Biskopsval 2018

Under 2018 genomfördes ett biskopsval i Uppsala stift då biskop Ragnar Persenius efterträdare Karin Johannesson utsågs.

TidplanEN

1 juni - 13 september 2018 - Förslagslåda
Biskopsvalets förslagslåda gav sammanlagt 12 namn.

30 juni 2018 - Val av elektorer
Sista dag för val av elektorer i stiftets församlingar.

Valbar till elektor och ersättare för elektor är den som är valbar till kyrkofullmäktige. Valbar till elektor eller ersättare för elektor är således den som tillhör Svenska kyrkan, är döpt och fyller 18 år senast på valdagen. Därutöver ska den som väljs vara folkbokförd i församlingen/pastoratet. En elektor får inte heller ha en ledande ställning bland de anställda.

14 augusti 2018 - Röstlängd upprättas
Röstlängd som visar vilka präster och diakoner som har rösträtt upprättas och anslås på stiftets anslagstavla. Den som redan har rösträtt i biskopsvalet är inte valbar till elektor eller ersättare för elektor.

13 september 2018 – Nomineringsvalet
Nomineringsvalet genomfördes i Gavlerinken i Gävle där 469 personer röstade av de totalt 700 röstberättigade. De som fick minst fem procent av rösterna gick vidare till biskopsvalet efter en behörighetsprövning som gjordes av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar och det var Karin Johannesson, 132 röster, 28,1 procent, Karin Sarja, 116 röster, 24,7 procent, Carin Åblad Lundström, 50 röster, 10,7 procent, Sven Hillert, 50 röster, 10,7 procent samt Lars Åstrand, 41 röster, 8,7 procent.

Veckomässor i Uppsala domkyrka
Vid fem tillfällen firades veckomässa i Uppsala domkyrka och den leddes av de fem som nominerats till biskopskandidater. Mässan inleddes klockan 19.00 och följdes av ett samtal om predikan.

9 oktober 2018 – Offentlig hearing
Biskopshearing med utfrågning av de fem kandidaterna. Hearingen ägde rum i Gottsunda kyrka klockan 10.00. Kandidaterna utfrågades en och en i en ordning som bestämdes genom lottning. Dagen avslutades ca 16.00.

16 oktober 2018 – Biskopsval
Biskopsvalet genomfördes i de valområden som det tidigare beslutats om i form av ett sammanträde som inleddes klockan 11.00. Rösterna räknades direkt efter genomförd röstning och resultatet meddelas till stiftet som gör en sammanräkning och offentliggör valresultatet som blev följande:

Karin Johannesson 268 röster - 44,0%, Karin Sarja 174 röster - 28,4 % vilket gjorde att de gick vidare till den andra omgången. 

Övriga röster fördelar sig enligt följande: Sven Hillert, 88 röster - 14,4 %, Lars Åstrand, 47 röster - 7,7 % samt Carin Åblad Lundström, 31 röster - 5 %. Summa avgivna röster var 611 stycken.

6 november 2018 - Biskopsval omgång 2
Av det 594 angivna rösterna i den andra valomgången fick Karin Johannesson 357 röster (60,1 %) och Karin Sarja 231 röster (38,9%), vilket då innebar att Karin Johannesson blir ny biskop i Uppsala stift.

24 februari 2019 - Stavnedläggning
Biskop Ragnar Persenius lägger ner biskopsstaven vid en kvällsmässa i Uppsala domkyrka, klockan 18.00 och avslutar därmed sitt uppdrag som biskop i Uppsala stift.

3 mars 2019 - Vigning av ny biskop
Uppsala stifts nya biskop Karin Johannesson vigs av ärkebiskopen i Uppsala domkyrka. Det sker i högmässan klockan 11.00.

Kontaktperson

Lisa Sjöstrand

Uppsala stift