Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Presentationer om Zimbabwe

Hösten 2012 besökte några stiftsarbetare Zimbabwe och sammanställde då fyra presentationer som berättar om projekten.


•  ELCZ, den Lutherska kyrkan i Zimbabwe
•  Vattenprojektet som förser sjukhusen med rent vatten
•  Ett av missionens sjukhus
•  Thusanang

Bildserierna finns längst ner som PowerPoint-filer att ladda hem.

ELCZ – Lutherska kyrkan i Zimbabwe
1903 grundades Lutherska kyrkan i Zimbabwe då missionärer begav sig från Sydafrika till ett land som ännu inte var missionerat. Bland missionärerna fanns Axel och Siri Liljestrand från Uppsala stift så den kopplingen fanns redan från början. I den skrift som togs fram till jubileet finns att läsa om den första mycket strapatsrika tiden när den nya kyrkan byggdes upp och där missionsstationerna byggdes kring kyrka, skola och sjukhus.

1998 togs ett nytt steg i kontakten mellan ELCZ och Uppsala stift då ett vänavtal undertecknades av dåvarande biskoparna Ambros Moyo och Tord Harlin. Inom ramen för detta skrevs särskilda församlingsavtal och 2012 finns det nio vänförsamlingspar.

• Mnene – Söderhamn
• Gweru – Balingsta
• Zezani - Norra Hagunda
• Harare – Vattholma
• Manama - Gävle Heliga Trefaldighet
• Musume – Knivsta
• Bulawayo South - Gamla Uppsala
• Masvingo town – Björklinge
• Bulawayo North - Valbo

Missionärerna kom till den södra delen av nuvarande Zimbabwe och dit är kyrkan än i dag koncentrerad men det finns nu församlingar över hela landet. I dag har den lutherska kyrkan 220 000 medlemmar som är fördelade på 3 stift, 70 pastorat och 350 församlingar. Till detta kommer så kallade ”preaching points” som finns på platser där det bedrivs verksamhet. Så småningom är de tänkta att växa till, bli självständiga och bilda egna församlingar.

Fortfarande finns spår av missionens verksamhet med skolor och sjukhus som spelar en stor roll i Zimbabwes utbildnings- och sjukvårdssystem. Även den som besöker en församling kan se spår av svenskt gudstjänstliv som blandas med mer traditionella afrikanska tongångar. Ingen kan nog heller vara oberörd av det engagemang och den värme som möter gudstjänstbesökaren och en gudstjänst kan hålla på i många timmar och kanske är det så att den ena gudstjänsten avlöser varandra. Det är en stor blandning på åldrar och barnen finns mer och märks i gudstjänsten.

Ett självklart inslag är Vashandiris (i singular Mushandiri), kvinnor som är avskilda för sin uppgift och som spelar en stor roll i församlingslivet. I gudstjänsten är det ofta de som leder sången, ibland leder de själva gudstjänsten. Under hela veckan gör de fantastiska insatser i församlingens diakoni och omsorg om medlemmarna.

Vattenprojektet
ELCZ, Lutherska kyrkan i Zimbabwe, har fyra sjukhus i Mnene, Masase, Musume och Manama. De är ett resultat av missionen där det traditionellt byggdes en kyrka, ett sjukhus och en skola – som ett uttryck för en helhetssyn på människan.

Ett av de grundläggande villkoren för att bedriva sjukvård är rent vatten, det som för oss är så självklart men i stora delar av världen något närmast ouppnåeligt.
Därför har Uppsala stift i samarbete med ELCZ och Svenska kyrkans internationella arbete, genomfört ett projekt för att göra detta möjligt. Det började med en inventering där fyra svenska läkare hösten 2006 besökte sjukhusen och gjorde en grundlig inventering. De slog då fast att behovet av rent vatten var stort och absolut nödvändigt att ta tag i.

Arbetet fortsatte och Lennart Thönell som sedan många år är bosatt i Sydafrika kopplades in i arbetet med att pumpa upp vatten ur närbelägna källor, att rena det och leda vattnet till sjukhusen. Arbetet gjordes möjligt genom generösa gåvor och kollekter, främst från Uppsala stifts församlingar, tillsammans med stöd från SIDA.

Satsningen slutfördes under 2010. Genom det stöd som hittills inkommit från stiftets församlingar finns nu rent vatten tillgängligt på alla fyra sjukhusen

Mer om vattenprojektet vet Björn Björck som är ansvarig från Uppsala stifts sida och som vid flera tillfällen har besökt projektet. Han nås på 018-68 07 09 eller Björn Björck

Sjukhus i Zimbabwe
Lutherska kyrkan i Zimbabwe har fyra sjukhus som spelar en stor roll i den nationella sjukvården. De finns i Masase, Mnene, Musume och Manama, fyra missionsstationer som även innefattar kyrka och skola.

Att som svensk besöka ett sjukhus i på landsorten i Zimbabwe är en annorlunda upplevelse. De betjänar ett stort område och det kräver en bred kompetens av vårdpersonalen. Ofta finns det bara en läkare som måste göra sin bedömning av vilka insatser som behöver göras och därtill råder brist på mediciner.

Thando Ncube som är läkare på sjukhuset i Masase brinner verkligen för sitt arbete och det är nog en nödvändig förutsättning. Han bor på sjukhusområdet och finns alltid tillgänglig även när han inte är i tjänst. Tillsammans med övrig personal gör han ett fantastiskt arbete.

På sjukhuset finns en liten kyrka och där samlas de varje dag till gudstjänst eller morgonbön. Den leds av sjukhusets kaplan Mable S Dube, någon av de andra anställda eller prästen i församlingen med vilken sjukhuset har ett nära samarbete. En kärna i församlingen är de kvinnor som bor på sjukhuset i väntan på att föda sina barn. Eftersom sjukhuset har ett stort upptagningsområde och eftersom vägarna inte alltid är de bästa flyttar kvinnorna in en tid innan det är dags att föda. Den som har ett par mil att gå till sjukhuset kan inte vänta tills värkarna börjar. I stället bor de på området där de lagar sin egen mat, umgås med andra blivande mödrar och kan stötta varandra och deltar regelbundet i sjukhusets gudstjänstliv.

Thusanang
Thusanang betyder ”låt oss hjälpas åt” på sotho och det är en programförklaring som väl stämmer med deras verksamhet. De har sitt centrum på sjukhuset i Manama och där arbetar just nu Agneta Jürisoo som när detta skrivs – hösten 2012 – är den enda svenska missionären som på heltid arbetar i Zimbabwe.

Thusanang arbetar med utbildning, uppsökande verksamhet och vård. För de flesta förknippas de med sitt arbete med hiv/aids där Zimbabwe är ett av de land som drabbats allra hårdast och där det i dag finns en miljon barn som blivit föräldralösa när sjukdomen har tagit deras föräldrar. Här går Thusanang in och stöttar.

För att komma tillrätta med sjukdomen bedrivs ett intensivt utbildnings- och påverkansarbete. Kunskap är nödvändigt men också en medvetenhet och en vilja att ändra beteenden. De trycker hårt på en ansvarig sexualitet med trohet i relationerna. Ett problem har varit att männen tvingats ta arbete på annan ort och där blivit smittade. Parallellt med uppmaningen till trohet sker upplysning hur man skyddar sig, till exempel genom att använda kondom. I dag talar man mer öppet om sex vilket spelar stor roll för att hantera problemen. Tidigare gömdes det bort, inte minst i kyrkliga sammanhang. ”Eftersom en kristen inte är otrogen finns ingen risk för smitta.” I Zimbabwe – och som vi kan känna igen från vårt eget land – har det funnits mycket skam kring hiv/aids.

Men Thusanang arbetar med mer än hiv/aids och de utbildar bland annat hemsjukvårdare, Home based care, som besöker sjuka i deras hem där de ger vård, stöd och utbildning.
Agneta Jürisoos arbete beskrivs på bloggen blogg.svenskakyrkan.se och sedan vidare under Svenska kyrkans internationella arbete.

Mer om Thusanang vet Eva Noreborg, 070-547 84 23 eller Eva Noreborg (posk)