Bidrag och stipendier

Här hittar du information om Uppsala stifts bidrag och stipendier.

Stipendier och bidrag

Ansökan om bidrag inför verksamhetsåret 2024

Uppsala stift kan utifrån sin bidragspolicy ge bidrag till församlingar, pastorat samt organisationer med stadgar och styrelser.