Foto: Magnus Aronson/IKON

Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning KHU36

Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut bjuder in till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar, Kyrkligt ledarskap som ger 15 högskolepoäng. Målet är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chefs- och ledarskap i Svenska kyrkan.

Från den 1 januari 2013 gäller en ändring i kyrkoordningen som avser behörighet att söka tjänst som kyrkoherde. Förändringen innebär att man ska ha gått någon av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen för att bli behörighetsförklarad, varav denna utbildning, som erbjuds ca en gång per år, är en av dem. 

Kurserbjudande 2023-2024

Kyrkligt ledarskap KHU 36

Plats: Sigtunastiftelsen 

Datum: 21–23 augusti 2023 , 7–9 november 2023, 21–23 februari 2024 , 13–15 maj 2024.

Examination: 15 maj 2024.

 

Folder med mer information att ladda ner (pdf)

Med din ansökan behöver du skicka med:

  • ​Ett personligt brev där du beskriver dig själv, din syn på kyrkligt ledarskap och varför du vill gå utbildningen (max en A4-sida).
  • Ett rekommendationsbrev från kyrkoherde eller närmaste chef, vilket också är ett medgivande att du kan delta i kursen efter antagning.

Ansökan görs digitalt på blanketten Anmälningsblankett KHU36 (pdf)

Ansökan ska vara Sara Nilsson Edström tillhanda senast den 30 april 2023.