Foto: Nick Morrison/Unsplash

ATT BERÄTTA OM SITT LIV SÅ MAN SJÄLV FÖRSTÅR DET

Uttryckens helande kraft.

Livet är mångfacetterat. Ibland behöver det tolkas på ett annorlunda sätt för att vi bättre ska kunna förstå djupen. Här kombinerar vi lyssnandet med den egna kreativiteten.

Pass 1

Tre personer presenterar och samtalar om sina specifika sätt att söka förstå sitt eget liv på djupet – genom bild, text och film. Samtalet sker mellan Ewa Cederstam (filmfotograf), Susanne Dahl (studentpräst) och Charlotta Lindvall (rehabiliteteringsstödjare) och modereras av Camilla Östberg (sjukhuspräst).

Pass 2 - valbar workshop enligt metoden Write Your Self

  • Låt kroppen berätta
    Hur kan kroppen medverka i din skrivprocess? Hur kan kroppens signaler hjälpa dig att förstå dig själv? Hur kan skrivandet hjälpa dig att få mer kontakt med hela dig? Vägledare: Anna Johansson Blomberg som leder workshopen är präst och arbetsledare med lång erfarenhet från bland annat kriminalvården, som fängelsepräst och inom tolvstegsandligheten
  • Omskapa livet genom skrivande
    Hur kan skrivande påverka din självbild och din världsbild? Hur kan din berättelse förändra känslor, tankar, vanor och beteenden? Hur kan du omskapa dina relationer, din historia och din framtid? Hur kan vi tillsammans skriva nya berättelser om verkligheten? Vägledare: Anna Rosengren som leder workshopen är präst med särskilt fokus på Kriminalvården, där hon arbetar med bland annat skrivkurser. Anna är också konsult inom ledarskap och förändringsledning sedan många år och har även skapat många egna koncept.
  • Upptäck Gud genom skrivande
    Hur kan du upptäcka Gud i ditt liv genom skrivande? Hur kan dina ord fånga erfarenheten av möten med det heliga? Vad händer med dig när dina ord gör vardagen genomskinlig för Guds viskning? Vägledare: Ulf Lindgren som leder workshopen är präst i Storkyrkan i Gamla stan i Stockholm. Han har arbetet med retreater inspirerade av ignatiansk andlighet och med skrivkurser där orden gör verkligheten porös så att gudsmöten blir synliggjorda.