Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Att skapa en långsiktigt stabil ekonomi för stiftsorganisationen. I samråd med församlingar och pastorat klargöra vilka förväntningar som finns på respektive organisation. Finna framtidens sätt att organisera/genomföra arbetet.
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod?

    Att skapa en långsiktigt stabil och förutsägbar organisation och ekonomi för stiftsorganisationen. En utveckling av stiftsgården i Undersvik. En god förvaltning av prästlönetillgångarna.
  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga?

    Viktigast är att de grundläggande uppgifterna; fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. När detta utförs får det inte förekomma diskriminering. Det är också viktigt att orättvisor och problem i samhället lyfts fram.