Alternativ för Sverige (AfS)

  1. Hur vill ni påverka förutsättningarna för Uppsala stift att utföra sin grundläggande uppgift, ”att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet”?

    Församlingslivet stöds bäst genom att Svenska kyrkans organisation visar tydligt att man står upp för de kristna budskapen, bekännelseskrifterna och traditionerna. 
  2. Vilken fråga är mest angelägen för stiftsfullmäktige kommande mandatperiod? 


    Uppsala stift ska i all verksamhet se till att visionen om en kristen folkkyrka står i centrum. Inga politiska kampanjer – endast fokus på det kristna budskapet och bekännelseskrifterna. 

  3. Vilken är Svenska kyrkans viktigaste fråga? 

    Svenska kyrkan ska vara en samlande kraft för svenskarna – en folkkyrka. Idag bedriver Svenska Kyrkan politiska kampanjer med slagsida åt vänster, vilket stänger ute en stor del av befolkningen.