Foto: Sara Bruggeman

Vad händer i Trädkyrkan?

För bättre växtförhållanden har markarbete och installation av bevattning genomförts i Trädkyrkan på Berthåga kyrkogård. Från och med juni beräknas allt att vara klart och Trädkyrkan kan åter användas för ceremonier.

Markvård för friskt grönskande

I oktober startade arbetet med markförbättring i Trädkyrkan. Precis som vi behöver även träd och växter kunna andas.

Trädkyrkans mark har haft så kompakt lera att träden fick svårt att växa ordentligt, avgränsade områden har därför grävts upp så att trädens rötter ska få bättre tillförsel av syre. I samband med grävningen har även automatbevattning installerats.

lägesrapport och tidsplan

Nu är gräsmattan i Trädkyrkan på plats och spåren av schaktningsarbetet som pågått är borta. 

Från och med 1 juni 2020 beräknas allt att vara återställt och Trädkyrkan kan åter användas för ceremonier.

kontakt 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Du hittar kontaktuppgifter till Uppsala kyrkogårdar via bilden nedan.