Gamla kyrkogården i Uppsala i vinterskrud.
Foto: Sara Bruggeman

Uppsala kyrkogårdars expeditioner är för närvarande stängda för besök

Av omsorg och med hänsyn till varandra är Uppsala kyrkogårdars begravnings- och kyrkogårdsexpeditioner stängda för besök, med undantag för urnutlämningar.

Stängningen gäller endast fysiska besök 

Med anledning av coronaviruset och baserat på de myndighetsrekommendationer som finns, är Kyrkogårdsexpeditionen på Gamla kyrkogården och Begravningsverksamhetens expedition på Berthåga krematorium stängda för fysiska besök, med undantag för urnutlämningar.

vi nås på telefon och e-post

Du kan kontakta oss på Uppsala kyrkogårdar precis som vanligt via telefon och e-post.

Kyrkogårdsexpedition 
Telefon: 018-430 35 50

Begravningsverskamhetens expedition
Telefon: 018-430 35 40

E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se