Foto: Sara Bruggeman

Ta hand om era gravlyktor

På grund av risken för gräsbrand på Berthåga och Hammarby kyrkogårdars naturgravsområden, ber vi kyrkogårdsbesökare att ta bort gravlyktorna senast den 12 april.

Ängs- och skogsmarksgravar berörs

Efter den 12 april kommer gravlyktor på kyrkogårdarnas naturgravsområden att tas om hand av kyrkogårdspersonalen.

Gravlyktorna kan under en begränsad tid hämtas på Berthåga och Hammarby kyrkogårdars respektive ekonomigårdar.

Kontakta uppsala kyrkogårdar

Du är välkommen att kontakta kyrkogårdsexpeditionen om du har frågor eller funderingar.

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se