Foto: Sara Bruggeman

Säkra gravstenar

Med start vecka 35 görs kontroller av gravstenar på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Gravstenskontroll på Gamla kyrkogården

säkerhet

Kyrkogårdarna ska vara säkra platser att vistas på och därför genomför Uppsala kyrkogårdar regelbundna kontroller och riskbedömningar. 

Vecka 35 inleds arbetet med att kontrollera att gravstenarna står stadigt och säkert på avdelning 1 och 2 på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Åtgärder

  • Stenar som är högre än 0,3 meter testas i ett belastningsprov.
  • I de fall då en gravsten inte uppfyller säkerhetskraven kontaktas gravrättsinnehavaren.
  • En gravsten som bedömts instabil åtgärdas genom nedläggning, med hänsyn till växter, utsmyckningar och övriga estetiska aspekter. 

Kontakta uppsala kyrkogårdar

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se