Foto: Sara Bruggeman

Perenner ersätter vresros

I kvarter 24 på Vaksala kyrkogård har vresrosen tagits bort och ersatts av perenner.

Här ska det planteras perenner. Foto: Tord Engström

Perenner planteras

Efter midsommar började arbetet med att gräva bort vresrosen som fanns i kvarter 24 på Vaksala kyrkogård.

Vresrosen har tagits bort helt och hållet och i stället kommer perenner av olika slag med varierande höjd planteras i rabatten.

Perenner är tåliga och långlivade växter som år efter år spirar på nytt efter vinterns vila. I kombination tillsammans ger de vacker blomning från tidig vår till sen höst.

Tidsplan och kontakt

Tidsplanen är något osäker under rådande omständigheter, men arbetet ska vara klart under 2020. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Uppsala kyrkogårdar.

Kyrkogårdsexpedition

Tfn. 018-430 35 50
uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se