Foto: Sara Bruggeman

Omgestaltning av minnesplatsen på Vaksala kyrkogård

Följ hänvisningen vid minneslunden för att besöka tillfällig smyckningsplats.

Om arbetet vid Vaksala kyrkogårds minneslund

Nya smyckningsytor ska göras och träd och perenner ska planteras vid Vaksala kyrkogårds minneslund.

Omgestaltningen av minnesplatsen kommer att ske i två steg:

  • Under våren och sommaren 2021 görs nya inramade smyckningsytor i olika nivåer och planteringsytor förbereds. 
  • Hösten 2021 sker plantering av dessa ytor.

Området intill minneslundens nuvarande smyckningsplats kommer att vara begränsat medan arbete pågår.

På kyrkogården kommer hänvisning att finnas tilll en tillfällig smyckningsplats vid minneslunden.

Välkommen att kontakta Uppsala kyrkogårdar

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Kyrkogårdsexpeditionen. 

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 018-430 35 50
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se

Om Vaksala kyrkogård