Meny

Ny begravningsavgift

Begravningsavgiften ser till att alla som är folkbokförda i Sverige får en värdig begravning.

Begravningsavgiften för 2020 är fastställd

Den nya begravningsavgiften är fastställd. Avgiftssatsen för 2020 är 25 öre per intjänad hundralapp, vilket är en sänkning med 0,3 öre från 2019.

För en person som tjänar 350 000 kr om året innebär det en avgift om 875 kr per år, eller 73 kr per månad. 

Enhetlig begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst.

Avgiften gäller för hela landet inom de områden Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten och bestäms av den statliga myndigheten Kammarkollegiet

Vad används begravningsavgiften till?

Svenska kyrkan Uppsala, Uppsala kyrkogårdar är huvudman för begravningsverksamheten i Uppsala. 

Begravningsavgiften används endast till kostnader fastställda av staten, som till exempel lokal för begravningsceremoni, kremation, gravplats och gravsättning. Begravningsavgiften ser till att alla människor, oavsett tro eller livsåskådning, får en värdig behandling när de avlidit. 

Klicka på bilden nedanför för mer information om vad som ingår i begravningsavgiften.