Foto: Sara Bruggeman

LIVET! — en utomhusutställning i Ulleråker

22 augusti–6 september 2020. Arrangör: Konstfrämjandet Uppland med stöd av Uppsala kommun.

En utomhusutställning i Ulleråkersområdet

Under två veckor visas verk av tjugo Uppsalabaserade konstnärer i det gamla sjukhusområdet i Ulleråker. Utställningen aktiverar ett stort område kring Hospitalet, från Dag Hammarskjölds väg ända ner till årummet. 

I utställningen finns skulptur, ljudverk, foto, video och installationer där konstnärerna reflekterar över livet i stort, men också över hur livet rent faktiskt ser ut idag och hur det kanske kommer att gestalta sig i morgon. Vid Ulleråkers kyrkogård visas verk av konstnären Natasha Dahnberg. 

För mer information och karta: www.uppland.konstframjandet.se 
Adress: Hospitalet, Ulleråkeråkersvägen 40A, Uppsala
Kontakt: uppland@konstframjandet.se