Foto: Tommy Hvitfeldt

Elarbeten i Stillhetens kapell

Under vecka 17–20 pågår elarbeten i Stillhetens kapell på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Tidsplan 

Stillhetens kapell håller stängt medan arbetet pågår med start torsdag 29 april och öppnar återigen när elarbetet är klart fredag 21 maj.

För bisättningskyl under perioden hänvisas begravningsentreprenörer till Berthåga krematorium.

Entreprenör

Uppsala Elcentral AB

Välkommen att kontakta uppsala kyrkogårdar

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Begravningsverksamhetens expedition. 

Begravningsverksamhetens expedition

Telefon: 018-430 35 40
E-post: uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se