Foto: Sara Bruggeman

Ny begravningsavgift för 2024

Nyhet Publicerad Ändrad

Begravningsavgiften ser till att alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig begravning. Här kan du läsa mer om begravningsavgiften.

Begravningsavgiften för 2024 är fastställd

Den nya begravningsavgiften är fastställd. Avgiftssatsen för 2024 är 27,7 öre per intjänad hundralapp, vilket är en ökning med 1,9 öre från 2023.

För en person som tjänar 350 000 kr om året innebär det en avgift om 969,50 kr per år, eller cirka 81 kr per månad. 

Enhetlig begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst.

Avgiften gäller för hela landet inom de områden Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten och bestäms av den statliga myndigheten Kammarkollegiet

Vad används begravningsavgiften till?

Svenska kyrkan har som huvudman statens uppdrag att sköta begravningsväsendet. Som en del av Svenska kyrkan ansvarar Uppsala kyrkogårdar för begravningsverksamheten i Uppsala stad.

Begravningsavgiften används endast till kostnader fastställda av staten, som till exempel lokal för begravningsceremoni, kremering, gravplats och gravsättning. Begravningsavgiften ser till att alla människor, oavsett tro eller livsåskådning, får en värdig behandling när de avlidit. 

Här kan du läsa mer om vad som ingår i begravningsavgiften.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en beskattningsbar inkomst, oavsett religion.