Meny

Askgravlund anläggs på Vaksala kyrkogård

På Vaksala kyrkogård har arbetet startat med att bygga en askgravlund.

Ett gemensamt gravområde

På Vaksala kyrkogård mot Vaksala kyrkskola pågår just nu ett arbete med att anlägga en askgravlund. 

  • En askgravlund är ett gemensamt gravområde för gravsättning av askor med gemensam plats för namn och smyckning. Här kan anhöriga vara med vid gravsättningen. 
  • Uppsala kyrkogårdar svarar för skötseln, men anhöriga kan hedra den avlidne med ljus och snittblommor vid smyckningsplatsen.

Askgravlundens utformning

Formen på askgravlunden blir rund och det kommer att finnas plats för 720 gravsättningar. Två kan gravsättas vid sidan om varandra och ha namnen tillsammans på stenpelarna som namnskyltarna placeras på.

Tidsplan

Tidsplanen är något osäker i dessa tider men askgravlunden ska vara färdigställd detta år. 

Välkommen att kontakta oss

Om du vill veta mer om askgravlunden eller om du har några andra funderingar är du välkommen att kontakta oss på Uppsala kyrkogårdar. 

Kyrkogårdsexpedition

Tfn. 018-430 35 50
uppsala.kyrkogardar@svenskakyrkan.se