Foto: Sara Bruggeman & Henrik Zetterberg

Biologisk mångfald på kyrkogården – Dåtid, nutid och framtid i samspel

Vecka 12 är det Uppsala klimatvecka 2021. Det uppmärksammar vi med att ge dig en ny klimatlucka varje dag. Du får tips, kunskap och klimatsmart inspiration för hur vi tillsammans kan jobba för ett klimatpositivt Uppsala och värna om vår gemensamma livsmiljö. Titta in här för att öppna dagens klimatlucka!

Uppsala klimatvecka 2021

På kyrkogårdarna i Uppsala arbetar vi med miljö och hållbarhet varje dag, året runt. Det kan handla om alltifrån att anlägga ängsmark full av blommor och örter till att rå om det gröna kulturarv som finns här. 

I samband med Uppsala klimatvecka har vi här samlat kunskap och tips, för hur vi tillsammans kan jobba för ett klimatpositivt Uppsala och värna om vår gemensamma livsmiljö, i stort och i smått.

Öppna dagens klimatlucka

Här kan du öppna en ny klimatlucka varje dag under vecka 12 (22/3–28/3).
Vad finns bakom dagens lucka?

Upplev naturen och var med och skapa biologisk mångfald

Biologisk mångfald, vad är det och varför är det viktigt? Vad kan vi göra för att stärka den biologiska mångfalden?

Kyrkogårdarnas gröna kulturarv

Kyrkogårdarnas grönska utgör ett unikt kulturarv som bör tas tillvara, vårdas och utvecklas. Träden och växterna ger en biologisk mångfald samt rekreativa och kulturhistoriska värden.

Kyrkogårdarna med sina grönområden är en värdefull del av vår gemensamma livsmiljö. Ett vilorum för de avlidna och en tillgång för besökande, men även en viktig plats för den biologiska mångfalden.

Uppsala kyrkogårdar