Vi vill veta vad du tycker

Har du synpunkter på vår verksamhet vill vi gärna att du talar om det för oss.

Har du synpunkter på vår verksamhet vill vi gärna att du talar om det för oss. Du kan framföra dina synpunkter till personalen men också/eller använda den här blanketten och lämna den till förskolan det gäller.
Det går även bra att kontakta förskolornas huvudman Lars Åstrand