Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Våra förskolor

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vår profil och värdegrund

Alla ska få blomma med kärlek och respekt

Det som utmärker våra förskolor är den kristna profilen. Genom ord och handling vill få varje barn att känna sig värdefull och unik.

 Våra förskolor genomsyras av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar, levnadssätt och alla människors lika värde. Vi vill också förmedla att alla har ett gemensamt ansvar för allt som lever och växer på vår jord. 

I förskolornas verksamhet ingår en stilla stund och bibliska berättelser som en naturlig del i vardagen. Vi följer kyrkoåret, kyrkans kalender. Det ger barnen kunskap om och förståelse för  våra traditioner och högtider.