Sammanslagning vid lov

Under skollov samarbetar Vildrosen med Solrosen och Kyrkklockan.

Under framför allt sommaren slås förskolorna samman vid behov. När någon av förskolorna har stängt flyttar barn och personal till den förskola som har öppet. Datum och plats för sammanslagningen meddelas god tid i förväg.