Planeringsdagar

Under året har vi fyra planerings/fortbildningsdagar. Förskolan är då stängd. Aktuella datum meddelas god tid i förväg.

Förskolan får stänga sin verksamhet fyra dagar/år. Är det någon familj som inte kan ordna omsorg för sitt barn någon av dessa dagar ska förskolechef kontaktas senast 6 veckor före stängning för att planera/organisera med vikarie, lokal och mat.