Om Vildrosens förskola

 

Vildrosens förskola ligger i den arkitektritade Almtunakyrkan, mitt i omtyckta Fåhlhagen. Nära till centrum och många gröna områden och parker.

Vi är ett arbetslag, med tre förskollärare och tre barnskötare. Barngruppen består av 25 barn i ålder 1-5 år.

Vad innebär det att alla ska få blomma med kärlek och respekt?

Ett av nyckelorden i FN:s barnkonvention är ordet värdighet. Varje barn ska ha samma värde som en vuxen. Människovärdet är absolut och okränkbart. Varje barn ska också ha rätt till känslan av värdighet. Värdighet är känslan av att vara en människa värd att älskas. Därför delar vi in barnen i mindre grupper, både åldersblandade och åldershomogena grupper. Tillsammans skapar vi en miljö där alla behövs med sina egenheter och särdrag. ”Två hjärnor tänker bättre än en”. Vi lär av varandra och vi kallar varandra för kompisar.

Att få uppleva känslan av att bli sedd, bekräftad och lyssnad till möjliggör och leder till att man själv kan se, bekräfta och lyssna. Därför ger vi mycket tid, rum och ro för samspel och samtal.

En metod vi använder är att vi har delat in veckans dagar i färgrika teman som bygger på omsorg och vetenskaplig grund.

·       Grön måndag:        Natur-dagen

·       Gul tisdag:              Språk- dagen,

·       Vit onsdag:             Samtals- dagen,

·       Brun torsdag:          Hur funkar det -dagen

·       Lila fredag:             Rörelse-dagen.

Vi vill att barnen ska känna mening och sammanhang i nuet och få med sig känslan av hopp inför framtiden.