Foto: Anders Tukler

Om våra förskolor

Viktiga dokument

Här finns viktiga dokument som likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling.

Kontakt

Rektor
Josefin Klintefelt
Telefon: 018-430 36 32
E-post