Om Prästgårdens förskola

Ett läge med Bullerbykänsla

Prästgårdens förskola har sina lokaler i den gamla prästgården intill Vaksala kyrka. Förskolans lummiga gård är omgiven av hagar och röda stugor, vilket ger en härlig bullerbykänsla. Granne till vår förskola ligger den fina prästgårdsparken som ger oss både naturupplevelser och stillhet. Förskolan har plats för 20 barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består av 4 pedagoger och 1 resurs.

På Prästgården vill använder vi naturen så mycket som möjligt för barnens lärande och utveckling. Delar av dagen spenderas utomhus, hur stor del är beroende på årstid, väder och andra förutsättningar. Vi är både ute på vår fina gård men även i den intilliggande prästgårdsparken. 

Små grupper med nära relationer

Under dagen delas barnen in i mindre grupper för att skapa nära relationer och reflekterande samtal. Vi vill ge barnen tid, rum och ro. Vi jobbar också aktivt med att uppmuntra barnen till att vara en bra kompis och sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde.

Dagar fyllda av upplevelser men också vila och ro

Vi vill i verksamheten betona vikten av vila och avkoppling.  Eftersom dagarna fylls av upplevelser och ljud tycker vi också att det är viktigt att uppmuntra till lugn och ro. Vid eftermiddagsvilan delar vi in barnen i mindre grupper och använder oss av lugn musik eller läser en bok. De yngsta barnen sover gott ute i sina vagnar.