Om Kyrkklockans förskola

Vi vistas mycket utomhus och har bra promenadstråk och skogen inpå knuten. Många roliga lekparker som stimulerar barnens grovmotorik finns i närheten och vi besöker dem flitigt.

Läget

Förskolan ligger i Gottsundas utkant med närhet till skog och natursköna strövområden. Vi har gångavstånd till Gottsunda centrum där Gottsunda kyrka ligger. Förskolan har tillgång till kyrkorummet en gång i veckan dit vi gärna går för en stilla stund eller sångstund. Förskolan har drivits med Svenska kyrkan som huvudman sedan 1996. Förskolan ligger i en traditionell förskolebyggnad som vi delar med Stenhammars förskola.

Gruppstorlek

34 barn som är fördelade på två 1 – 5 årsavdelningar, Näktergalen och Linden.

öppettider

Våra öppettider är kl 6.45 –  kl 17.

Personal

Vi har hög personaltäthet för att hålla barngruppen liten. Vi är för närvarande sju pedagoger, fyra förskollärare och tre barnskötare.

För att hålla hög kvalité får personalen fortbildning som till exempel Naturskolans utbildningsdagar, Förskolepedagogiska föreningens föreläsningar.

så här ser en dag på kyrkklockan ut

Måltider

  • Barnen serveras frukost kl 6.45 –  kl 7.15
  • Lunch levereras från Happy food och vi äter kl 11.30
  • Mellanmål serveras kl 14.15

Från kl 7.30 tar vi emot barnen ute på gården för en stunds lek innan vi delar in oss i mindre grupper.

Förskolan har en återkommande struktur varje vecka. På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi våra åldersnära grupper mellan kl 9 – kl 10.30. De två pedagoger som ansvarar för gruppen, planerar innehåll och dokumentation i sin grupp. Blå grupp är gruppen för de yngsta om 10 barn, grön grupp är mellangruppen om 12 barn och röd grupp är de äldsta barnen som också är 12 barn.

Varje grupp har en utflyktsdag. Här nyttjar vi förskolans närhet till naturen och planerar in utforskande aktiviteter. Vi följer årstidernas skiftningar och lär om djur och natur. Vi gör enklare experiment som lär oss att förstå naturen och väcker nyfikenhet inför den. Naturvetenskap och hållbar utveckling får stort utrymme på vår förskola, både på gården och i närmiljön. Vi lär oss vara rädda om våra djurvänner och när vi är i skogen så plockar vi bort skräp. Vi gör världen lite bättre och får förståelse för samband.

Vi besöker regelbundet Gottsunda kyrka med de äldre barnen, här finns tid att föra samtal över etiska dilemman eller viktiga frågor som kommit upp sen vi sist sågs. Ibland läser vi en berättelse ur bibeln, sjunger eller bara betraktar kyrkorummet som har många spännande vrår. Vi tänder ett ljus tillsammans och känner gemenskap. Barnkonventionens artiklar om barns rättighet till fria tankar och  yttrandefrihet, social och andlig utveckling är viktiga för oss. I kyrkan får vi möta musiker, pedagoger, diakoner och präster – professioner som berikar vår verksamhet.

Måndagar och fredagar har vi aktiviteter för storgrupp på gården då arbetslagen har sin reflektionstid kl 9 – 10.30.  De här förmiddagarna har vi gemensam utelek med olika inslag, till exempel röris, dans eller storsjung samtidigt som allt annat spännande finns att utforska på gården.

trygg och berikande mötesplats

Förskolan ligger i ett mångkulturellt område. Vi strävar efter att vara en trygg mötesplats där olikheter i traditioner och kulturer möts och berikar verksamheten. Varje höst har vi ett FN-arbete som pågår i minst två veckor, vi sjunger, leker, dramatiserar, läser litteratur, tittar på bilder och smakar på exotiska frukter. Vi blir nyfikna på varandra och får ta del av spännande berättelser. Tillsammans skapar vi en utställning med saker från alla världens hörn som barnen tar med sig hemifrån, vi delar med oss av något som symboliserar våra olika erfarenheter.

Våra pedagogiska miljöer är i ständig förändring, barnens intressen och utveckling påverkar hur vi presenterar våra rum. Vi bygger upp miljöer som lockar till egna initiativ och samarbeten, i våra ateljéer finns inspirerande material som inspirerar till skapande av olika slag.