När ditt barn är sjukt

Ska barnet vara hemma eller i barngrupp?

Mer information om barns sjukdomar och hur de påverkar barnets förskolevistelse finns att läsa i Smittskyddsenhetens broschyr När barnet är sjukt