Kvalitetsarbete

Föräldraenkäter

Alla föräldrar till barn i förskola i Uppsala kommun får svara på frågor om verksamheten.

Vi vill veta vad du tycker

Har du synpunkter på vår verksamhet vill vi gärna att du talar om det för oss.