Försäkring

Alla barn på förskolan är kollektivt olycksfallsförsäkrade.