Föräldraenkäter

Alla föräldrar till barn i förskola i Uppsala kommun får svara på frågor om verksamheten.

Här redovisas Svenska Kyrkans förskolors resultat.