Viktiga dokument

Här finns viktiga dokument som likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling.

Likabehandlingsplanerna innehåller förskolornas värdegrundsarbete och uppdateras varje år. Blanketten för synpunktshantering används av föräldrar som vill lämna skriftliga synpunkter på verksamheten.