Dokument

Likabehandlingsplanerna innehåller förskolornas värdegrundsarbete och uppdateras varje år. Blanketten för synpunktshantering används av föräldrar som vill lämna skriftliga synpunkter på verksamheten.