Besöka förskolorna

Vill du besöka någon av våra förskolor?

Välkommen att kontakta oss för att boka en tid.


Kyrkklockan
Kontakta Kyrkklockan
tel. 018-430 38 40

Solrosen
Kontakta Solrosen  
tel. 018-430 36 42

Vildrosen
Kontakta Vildrosen
tel. 018-430 37 20

Prästgården

Kontakta Prästgården

tel. 018-430 38 04 el. 018-430 38 03