Arbetssätt

Förskolan har ett nära samarbete med Gottsunda församling och vi besöker kyrkan så gott som varje vecka. Prästen har andaktsstund med barnen och berättelser från Bibeln får liv genom dramatisering och bilder. Prästen och kantorn besöker även regelbundet vår förskola. Lucia och sommaravslutning sker i Gottsunda kyrka.

Några av våra tidigare teman har varit: "Matematik", "Barnkonventionen", "Pelle Svanslös" och "Bondgården". Alla våra teman bygger på läroplanen.

Förskolan ligger i ett mångkulturellt område vilket vi uppmärksammar på olika sätt. Vi samarbetar med modermålspedagogerna som kommer till förskolan och undervisar de barn som har ett annat modersmål än svenska 

Vi vistas mycket utomhus, har bra promenadstråk och skogen inpå knuten. Många roliga lekparker finns i närheten och vi besöker dem flitigt. Vi deltar i Uppsalas stora kulturella utbud och besöker Biotopia, Evolutionsmuséet, Uppsala Konstmuseum, Bror Hjorths hus och Gamla Uppsala Museum varje år. Vi går även på teater och på bio.