20-timmars barn

Den som är föräldraledig eller arbetssökande har möjlighet att ha sitt/sina barn på förskolan 20 timmar/vecka.