Medsols från vänster: Ruth Nordström, Fred Nyberg, Jacques Mwepu, Lisa dos Santos, Anders Göranzon, Hilde Wiberg och Mina Gerges.

Välkommen till föredrag och panelsamtal om hur vi kan motverka våldet

Nyhet Ändrad

Människorättsadvokaterna arrangerar en seminariedag i Katedralkaféet måndag 20 november i samverkan med bland andra polisen, skolan, socialtjänsten och Svenska kyrkan.

Måndag 20 november kl 10.00-12.00 bjuder Människorättsadvokaterna* i samarbete med U-FOLD och Svenska kyrkan in till ett seminarium på temat Så motverkar vi våldet med efterföljande lunch i Guldrummet på Katedralkaféet. Huvudtalare är Jacques Mwepu, chef för Kumlaanstalten, åklagaren Lisa dos Santos och Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning samt grundare av och verksam vid U-FOLD, Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende.

Efter presentationerna arrangeras ett panelsamtal med talarna samt bland andra Ruth Nordström, advokat och grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna, Nina Karlsson från Polismyndigheten, Åsa Frödin, rektor på Musiklådan i Gottsunda, Hilde Wiberg, enhetschef för Uppsala ungdomsjour vid Socialtjänsten, Mina Gerges, diakon i Svenska kyrkan Uppsala, samt Anders Göranzon, ambassadör för kyrkornas världsråds kampanj Thursdays in Black med fokus på genusbaserat våld. Moderator för samtalet är Jonas Lindberg, biträdande kyrkoherde i Uppsala pastorat och ledarskribent i Kyrkans Tidning.

Du som inte har möjlighet att vara på plats kan ta del av samtalet via livesändning. Det går också att se sändningen i efterhand (mer info nedan).

-Den senaste tidens våldsvåg med gängbrottslighet, skjutningar och sprängningar har eskalerat och skapat stor rädsla i många områden i Sverige. Finns det fler verktyg än hårdare straff och nya tvångsmedel för att stoppa de kriminella gängen? Som advokater som företräder brottsoffer hoppas vi att detta seminarium ska medverka till att förena och mobilisera goda krafter för detta syfte, säger Ruth Nordström.

- Ingen kan väl blunda för att vi nu nått fram till en punkt där det inte längre räcker att benämna dödligt våld, gängkriminalitet och droger bara som något oacceptabelt och utmanande. Formuleringarna måste mynna ut i konkreta handlingar, säger Fred Nyberg och nämner som exempel att tidigt kunna identifiera barn i riskzoner och etablera motståndskrafter i deras tidigaste år, samt att begränsa tillgången till beroendeframkallande droger som inte sällan medför livslångt lidande för de drabbade och deras närstående.

Mina Gerges, diakon i Svenska kyrkan Uppsala, instämmer i att gängkriminalitet hör till samhällets mest akuta problem:

- Många av dem vi träffar är rädda och känner stor osäkerhet kring framtiden, inte minst sina barns framtid.  Vi som kyrka fokuserar mycket på hur vi kan motverka detta. Vårt kall är att sprida försoning, förlåtelse och hopp genom att skapa en öppen gemenskap där vi kan vara medvandrare för dem som lider till följd av våldet. Vi vill vara ett tecken på Guds kärlek och Kristi försoning och vittna om att det finns hållbart hopp om en ljusare framtid.  

Anmälningsformulär och hela programmet med alla medverkande hittar du på Människorättsadvokaternas hemsida. där du också kommer att kunna ta del av den inspelade sändningen i efterhand.

* Människorättsadvokaterna är en advokatbyrå som arbetar med att främja mänskliga fri- och rättigheter i Skandinavien och Europa, med specialinriktning på rättsområden som migration- och asylrätt, arbetsrätt, diskriminering, socialrätt och familjerätt.