Ett landksap i solnedgången reflekteras upp-och-nervänt i en blank och genomskinlig vattendroppe.
Foto: Louis Maniquet

Samtalskvällar om jorden och klimatet

Nyhet Ändrad

Välkommen till Katedralkaféet en gång i månaden på onsdagar kl 18.00 med start 20 september.

I höst kommer det att hållas öppna samtalskvällar en gång i månaden i Katedralkaféet. Temat är En jord för alla och frågeställningarna handlar om klimatet, jordens överlevnad och huruvida det är värt att göra något alls? Du som vill delta bör vara med vid första tillfället, onsdag 20 september kl 18.00, då information ges om de följande samtalen och det studiematerial som används. Samtalsledare vid träffarna, som arrangeras av Internationella gruppen i Uppsala domkyrkoförsamling, är Stina Karltun. Fika kommer att serveras till självkostnadspris.

Studiematerial (mer info vid första träffen):
En jord för alla, ett manifest för jordens överlevnad, Johan Rockström m.fl
Påve Franciskus encyklika om klimat hot och jämlikhet, Veritas förlag. 

Anmälan till monica.reinholtz@svenskakyrkan.se, 018-430 36 00