Ungdomskören från Braunschweigs katedral står uppställda på kajen vid en sjö och en vidsträckt utsikt över vattnet bakom sig.

Konsert för själ och hjärta med ungdomskör från Braunschweig

Nyhet

Gäster från sydtysk katedral bjuder på körmusik av Bach, Schütz, Stanford och Daley i Uppsala domkyrka torsdag 21 juli kl 18.00.

The Youth Choir of Braunschweig Cathedral, eller Jugendkantorei der Braunschweiger Domsingschule på hemspråket, besöker Uppsala domkyrka torsdag 21 juli för en konsert kl 18.00. Kören leds av Elke Lindemann och kommer att sjunga verk av bland andra Brahms, Schütz och Stanford. Programmet innehåller också en del mer sällan framförda verk av till exempel den samtida kanadensiska tonsättaren Eleanor Daley.

Konserten tar fasta på de delar av människan som enligt kören berörs av just musik på ett unikt sätt: Hjärtat och själen. Fri entré gäller och konserten samarrangeras med studieförbundet Sensus.