Trinitatis kammarkör från Köpenhamn står uppställda på ett mörkt stengolv och tittar leende upp mot fotografen.
Foto: Reinhard Wilting

Jubilate Deo! Trinitatiskyrkans kammarkör ger mångsidig konsert

Nyhet

Njut av körklanger från Köpenhamn och verk av bland andra Brahms, Alfvén, Gade och Rasmussen i Uppsala domkyrka lördag 27 augusti kl 12.00.

Lördagen 27 augusti får Uppsala domkyrka musikaliskt besök från Trinitatiskyrkan i Köpenhamn. Under ledning av Søren Christian Vestergaard ger den danska kammarkören en konsert där de bland annat framför Ib Nørholms (1931-2019) Trinitatismusik Jubilate Deo. På programmet finns också verk av bland andra Alfvén, Bach, Brahms och Sven-David Sandström liksom Jørgen Jersild, Niels W Gaade och Karl Aage Rasmussen. Utöver kören och dess dirigent medverkar sångsolister och musiker.

Jubilate Deo!

Lördag 27 augusti kl 12.00 i Uppsala domkyrka
Trinitatiskyrkans kammarkör, Köpenhamn
Kristoffer Thams, orgel
Daniel Gudmundsson, gitarr
Jane Lignel Josvassen, sopran
Rie Skovsted Eriksen, sopran
Søren Christian Vestergaard, dirigent

Fri entré, kollekt. Konserten är ett samarrangemang med studieförbundet Sensus.