Foto: Magnus Aronson

Musik och kultur i Uppsala domkyrka

Konserter med egna och gästande körer och solister, samtal med aktuella författare, utställningar med bild-, video- och textilkonstnärer - här får du koll på aktuella kulturhändelser i dômen.

Konserter i Uppsala domkyrka

Storslagna körverk, finstämda soloframföranden, festlig musik i jul- och adventstid och sommarens många besök av internationella toppnamn - domkyrkans musikliv är rikt och varierat. Här hittar du alla konserter.

Författarsamtal i Uppsala domkyrka

Varje termin hålls öppna samtal med aktuella författare i Uppsala domkyrka. Ofta är utgångspunkten en nyutgiven roman eller annan litteratur, och lika ofta handlar samtalet i frågor om identitet, tro och relationer.

Utställningar i Uppsala domkyrka

Framträdande samtida konstnärer deltar regelbundet med utställningar i Uppsala domkyrka. Ofta behandlas religiösa och existentiella teman.

"På spaning efter själen"

Följ en existentiell podcast och föreläsningsserie i samarbete mellan Uppsala domkyrkoförsamling, Stadsbiblioteket och S:t Lukas.

Körer i Uppsala domkyrka

Domkyrkans körer utgör ett betydande inslag i Uppsalas musikliv. Här hittar du kontaktuppgifter och korta fakta om varje kör.

Katedralens vänner

Katedralens vänner välkomnar alla som vill hjälpa till att bidra till domkyrkans omvårdnad och utveckling.