Foto: Henrik Viberg

Visningsfilmer: domkyrkans historia

Uppsala domkyrka har en rik och brokig historia som gör sig påmind överallt i det stora kyrkorummet och de mindre sidokoren. Här får du veta mer om de skeenden och människoöden som präglat domkyrkan genom århundradena.