Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uppsala Besöksadress: Domkyrkoplan 2 A, 75310 Uppsala Postadress: BOX 897, 75108 UPPSALA Telefon:+46(18)4303500 E-post till Svenska kyrkan Uppsala

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan

På sjukhuset väcks många frågor och tankar som annars inte känns lika påtagliga. Sjukhuskyrkan möter människor i olika livsskeden och finns till för patienter, närstående och personal.

Sjukhuskyrkan har kunskap och erfarenhet av att möta människor i olika livsskeden och finns till för patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan har tystnadssplikt och för inga journaler. Tjänsterna är avgiftsfria.

Sjukhuskyrkan erbjuder:

  • samtal med enskilda och i grupp
  • enskild bön, nattvard och bikt
  • gudstjänster, dop och vigsel på sjukhuset
  • medverkan vid avsked och minnesstunder
  • kontakt med andra församlingar och företrädare för andra religioner

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan frikyrkor och Svenska kyrkan.

På Akademiska sjukhuset finns expeditionen vid ingång 70, öppet vardagar. Vid ingång 85 finns ett meditationsrum öppet för alla – alla dagar.