Riddarskola för empati och självkänsla

Ett spännande sätt att arbeta med normer och värderingar.

Samla fem stenar och bli dubbad

Riddarskolan är tänkt som ett komplement till undervisningen med utgångspunkt från de riktlinjer lärarna har att förhålla sig till under avsnittet ”Normer och värden” i Lgr-11: ”Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet”.

Tillsammans med eleverna arbetar vi praktiskt samt reflekterar över begrepp inom områdena etik, människosyn och självkänsla. Vi vill lyfta fram och stärka elevernas självkännedom och emapti genom att de får dela med sig av egna perspektiv och erfarenheter samt ta del av andras.

Så går det till:
Varje samling har ett speciellt tema. En samling är 1 timme och 15 min lång. Som ett tecken på att eleven tagit del av och praktiserat innehållet i temat får eleven ta emot en sten. De fem stenarna är Tålamodets sten, Ärlighetens sten, Vänskapens sten, Hjälpsamhetens sten och Rättvisans sten. Riddarskolans sista pass avslutas med att eleverna dubbas till riddare.
Ålder: årskurs 4
Omfattning: 4 samlingar om 1 timme och 15 minuter
När: efter överenskommelse
Kontakt: Susanne Cederlöf, 018-430 36 64