Foto: Johan Nilsson

Personal Glasmålningsateljén

Linda Kvarnström

Linda Kvarnström, Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé. Foto: Johan Nilsson

Linda Kvarnström

Linda Kvarnström läste till konservator i tre år på Göteborgs universitet och specialiserade sig på glasmålningar. Direkt efter examen gick flyttlasset till York, England. Där väntade arbetet med konservering av glasmålningar på The York Glaziers Trust, en av de äldsta och största specialiserade konserveringsateljéerna för glasmålningar i Storbritannien. YGT är specialiserade på medeltida glasmålningar, ett av de största projekten var det stora Sankt William fönstret, 1414, i Yorks katedral. Efter många år hos den erkända konserveringsateljén flyttade Linda tillbaka till Sverige. När Svenska kyrkan i Uppsala konstaterade att behovet av konservering var akut för domkyrkans fönster startades fönsterprojektet. Hon arbetade först som konsult i projektets startskede och sedan augusti 2013 som glasmålerikonservator för Uppsala Domkyrkas Glasmålningsateljé.

Linda är medlem i Corpus Vitrearum-ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för glasmålningar. Kommittén arbetar med olika frågor kring bevarande, konservering och restaurering av historiska glasmålningar. Den har bland annat utarbetat de internationellt vedertagna riktlinjerna för glasmålerikonservering. Läs mer om Corpus Vitrearum-ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för glasmålningar.

Amanda Sörhammar

Amanda Sörhammar, Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé
Amanda Sörhammar, Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé Foto: Johan Nilsson

Amanda tog examen som allmän kulturhistorisk konservator vid Göteborgs Universitet 2012. Sedan dess har hon samlat på sig erfarenhet från olika arbetsplatser i Sverige med olika inriktningar på konservering. Bland annat arbetade hon på Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna med arkeologiskt järn och på Salsta slott utanför Uppsala med en unik stofflädertapet. De senaste två åren har hon varit konservator vid Västergötlands museum i Skara där hon ansvarade för bevarandet av en av Sveriges äldsta och största föremålssamlingar. Amanda var projektanställd i glasmålningsateljén för konserveringen av Sonens Fönster. Då fastnade hon för glasmålerikonservering och är nu glad att vara tillbaka i ateljén igen. 

emma newman

Emma Newman, Uppsala domkyrkas glasmålningsateljé. Foto: Johan Nilsson

Emma Newman graduated with a BA in Ancient and Medieval History and Culture from Trinity College in 2014 and began an MA in Stained Glass Conservation and Heritage Management at the University of York. During her work placement at university, she spent four months at York Glaziers Trust in 2016 conserving the east window of Agher Parish Church by Thomas Jervais and conserved a Joshua Clarke & Sons window for Deal Castle (Joshua was Harry Clarkes father).She has since been employed at the Barley Studio working on several stained glass conservation projects ranging from 14th century  to 19th century windows, and also helped to complete four new staircase windows for the Shelbourne Hotel in Dublin. She is currently working at Uppsala Cathedral in Sweden conserving the west Rose window.