Foto: Henrik Viberg

Vindhemskören "nystartar" och söker nya sångare inför 60-årsjubileum

Musik av Ingemar Braennstroem och Lars-Erik Larsson står på repertoaren när kören tar ton igen. Nypremiären blir i samband med första advent 28 november.

Konserter, andakter och körresa

– Som vi har längtat!

De orden har nog undsluppit många som nu äntligen kan börja göra det bästa de vet, till exempel att sjunga i kör efter ungefär ett och ett halvt års ofrivilligt uppehåll. Vindhemskören är en av alla de körer som har tvingats ligga lågt under pandemin men nu hoppas få återgå till en mer normal verksamhet. 

Som namnet antyder har kören sin hemvist i Vindhemskyrkan i norra Luthagen. Man skulle kunna säga att det är en stor kör i en liten kyrka, åtminstone var det så fram till uppehållet under pandemin.

- När kören nu återupptar verksamheten märks det att inte riktigt alla de cirka 50 medlemmarna har ”hittat tillbaka” ännu. Vi skulle behöva lite fler sångare, menar körledaren Peter Melin.

Under normala förhållanden medverkar kören i gudstjänsterna i Vindhemskyrkan ungefär en gång i månaden, och på längre sikt hoppas man kunna göra det igen. Det finns också planer på musikandakter och konserter senare i höst och under våren 2022.

– Vid första advent ska vi framföra Ingemar Braennstroems kantat Den kung vi väntar i Gottsunda kyrka, berättar Peter Melin. Under våren hoppas vi också ge en konsert med Förklädd gud som är komponerad av Lars-Erik Larsson med text av Hjalmar Gullberg. Det ser jag verkligen fram mot! Vi planerar också för en körresa till Estland i slutet av nästa sommar, säger Peter Melin. 

Du som är intresserad av att börja i kören är välkommen att kontakta Peter Melin via mejl eller telefon: 070 692 55 94. Just nu övar kören i Gottsunda kyrka, där lokalerna gör det möjligt att hålla avstånd under repetitionerna. På sikt kommer dock Vindhemskyrkan åter att bli den plats där kören träffas för att sjunga varje torsdag mellan 19 och 21.30.

Se mer på vindhemskoren.se

Text: Kristina Lundqvist