Meny

Entré genom södra porten när norra tornet restaureras

Ingång sker på domkyrkans sydsida när arbetet med restaureringen av det norra tornkrönet nu inleds. Västra porten är stängd på vardagarna under perioden 25 maj-3 juli.

Välkommen via södra porten under maj och juni

Från och med måndagen 25 maj och fram till och med 3 juli kommer domkyrkans huvudentré vid västra porten att vara stängd under vardagar. Detta för att området kring porten tidvis är avspärrat när nu arbetet med att restaurera norra tornets krön och dess dekorationer inleds.

Alla besökare är under tidsperiodens vardagar välkomna in i kyrkan genom södra porten under de vanliga öppettiderna 8-18. Södra porten är belägen på domkyrkans söderliggande långsida mot Biskopsgatan. Under lördagar och söndagar kommer västra porten att vara öppen som vanligt.

I förra veckan monterades en drygt meter lång bro på plats mellan de båda kyrktornen och denna bro kommer att underlätta det fortsatta arbetet med den omfattande restaureringen som beräknas fortgå de närmaste åren. Läs mer om det avancerade projektet här.